top of page

Dezvoltarea Comunei Recea-Cristur prin implicarea partenerilor sociali

Uniunea Națională a Patronatului Român Regiunea Nord-Vest anunță lansarea proiectului ”Dezvoltarea Comunei Recea-Cristur prin implicarea partenerilor sociali”, Cod proiect 151562, care are ca obiectiv general creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri local al Comunei Recea-Cristur, județul Cluj într-un orizont de timp de 14 luni.

Proiectul Dezvoltarea Comunei Recea-Cristur prin implicarea partenerilor sociali a obținut finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacitații ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea unui parteneriat durabil și activ la 6 luni de la finalizarea proiectului între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali pentru formularea și promovarea de propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri local al comunei Recea-Cristur, Cluj

313432664_112349141679559_5214367196399719891_n.jpeg

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Dezvoltarea unui parteneriat durabil și activ la 6 luni de la finalizarea proiectului între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali pentru formularea și promovarea de propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri local al Comunei Recea-Cristur, județ Cluj.

  • Creșterea capacitații unui număr de 34 de persoane (reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali) de a se implica în formularea și promovarea de propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri local al Comunei Recea-Cristur, județ Cluj, prin dezvoltarea de competențe de educație financiară și planificare strategică

  • Dezvoltarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Recea-Cristur, Județ Cluj, a planului de acțiune asociat incluzând un mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, precum și a cetățenilor în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local pentru formularea de propuneri alternative la politicile locale

  • Derularea campaniei de advocacy ca mecanism pentru susținerea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri local al comunei Recea-Cristur, Județ Cluj, și pentru înaintarea propunerilor alternative la politicile publice locale curente

 

Grup țin

 

Grupul țintă al proiectului provine din ONG-uri (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai camerelor de comerț) și de la nivelul partenerilor sociali din Regiunea de implementare, entități cu legătură, prin activitățile pe care le desfășoară, cu mediul de afaceri și cu dorință de a dezvolta mediul de afaceri local din Comuna Recea-Cristur, județul Cluj.

 

Grupul tintă (GT) al proiectului este format din minimum 34 de persoane (cel puțin 50% femei), din care:

  • 20 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai camerelor de comerț)

  • 14 reprezentanți ai partenerilor sociali.

 

 

Rezultatele proiectului

Rezultatele proiectului însumează o Strategie de dezvoltare locală a mediului de afaceri și o propunere de politică publică.
Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare și propunerea politicii publice a fost realizată o consultare publică, un raport de identificare al nevoilor mediului de afaceri, cât și o fișă de monitorizare și evaluare a independentă a politicilor și strategi
ilor de dezvoltare.

 

Toate acestea pot fi descărcate în rândurile de mai jos.

Propunere de politică publică alternativă

Strategia de dezvoltare a mediului de afaceri din comuna Recea-Cristur

Afis consultare publica

Raport de identificare al nevoilor

Fișă de monitorizare si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local

bottom of page